ورود مشتریان not found
  • not found
  • not found
  • not found
  • not found

تازه های پویا سیستم

not found

نسل جدید محصولات پویا سیستم در شیراز معرفی شد.
شرکت پویا سیستم در سمیناری در استان شیراز و با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان صنعت و تجارت این استان نسل جدید محصولات خود را تحت عنوان «راهکاران پویا سیستم» معرفی کرد.
در این سمینار پویا سیستم ضمن تشریح دلایل حرکت سازمـان‌ها و شرکت‌ها به سمت استفـاده از راهکـارهای برنامه‌ ریزی منـابع سازمانی ، جزییاتی از امکانات این محصول جدید را تشریح کرد

دیدگاه مدیریت

not found

درباره خودشیفتگی ملی
خود شیفتگی نوعی بیماری روانی است و فرد بیمار خود را شایسته و تحسین برانگیز می بیند و از رفتار و منش خود بسیار راضی و سرکیف است،
در شرایط حاد حتی دیگران را نیز فروتر از خود و ناپسند می شمرد و گو اینکه مثل و مانندی در جمیع مردمان برای او یافت نمی شود و رخدادی

ارسال دعوت نامه جهت معرفی سایت